top of page

Fit for the future?

Een belangrijke stap in het traject SPP is de check binnen je huidige team: passen zij in het toekomstplaatje van de organisatie?
Deze stap brengt in kaart waar het gat op termijn gaat ontstaan, maar ook: welke potentie je nog meer kunt benutten. Hiervoor stellen we kritische vragen:

  • Weet je personeel wat de marktontwikkelingen betekenen voor hun positie of functie?

  • Weet de organisatie wat dit betekent voor de noodzakelijke ontwikkeling die jouw bedrijf moet doormaken?

  • Welke functies ontstaan en welke verdwijnen mogelijk?

  • Welke persoonlijkheden, gedrag en competenties zijn straks onmisbaar?

Kijkend naar deze ontwikkelingen binnen en buiten je bedrijf: is er nu sprake van een ‘fit’ met deze toekomstige bril op? Vaak komen er verrassende conclusies uit deze analysefase. Door het gesprek aan te gaan over de toekomstige werkplek van je medewerkers en de noodzaak van deze ontwikkelingen te delen, komen er andere gesprekken op tafel. Gesprekken waarin het gaat over de échte wil en potentie van je medewerkers.


Misschien zit er veel meer potentie en wendbaarheid in je team dan je dacht, of blijkt het scenario dat je niet ‘fit’ bent, helaas te kloppen.

In beide gevallen: tijd voor actie!


Neem je team mee in de organisatieontwikkelingen, buiten je organisatie: in de markt, in de wereld, in de directe omgeving. Maar ook intern: misschien is er binnen afzienbare tijd sprake van bedrijfsopvolging, een fikse groei of ontstaat er een compleet nieuw werkproces. Stem daarin hun persoonlijke reis binnen deze organisatieontwikkeling af. Hoe gaan we samen de stappen zetten om jou optimaal in te zetten in het toekomstplaatje van de organisatie?


Ga aan de slag met de acties die nodig zijn om de werkomgeving te creëren die dit mogelijk maakt. Die klaar is voor deze ontwikkeling en weet wat er te doen staat. Hoe je de mensen die je straks nodig hebt en waarvan je weet dat ze lastig te vinden zijn gaat aantrekken, welke faciliteiten en opleidingen nodig zijn voor je mensen, welke manier van aansturing en mentoring je mensen gaat klaarstomen en meenemen.


Be fit for the future.

Commentaires


bottom of page