top of page

Deze noodkreet van medewerkers raakt ook werkgevers

Steeds meer medewerkers denken straks niet meer relevant te zijn op de arbeidsmarkt door de snelle ontwikkelingen binnen organisaties. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de toekomstige behoefte van werkgevers en het potentieel van medewerkers hand in hand blijven gaan?
  • Een kwart van de medewerkers is bang om baan te verliezen

  • Twee op de vijf voelt zich overbodig in organisaties

  • Eenzelfde aantal zegt over veel vaardigheden te beschikken die straks niet meer waardevol zijn

  • Een kwart vreest dat zijn of haar functie bij een eventuele reorganisatie in de knel komt


Er heerst een soort gevoel van ‘vastgeroest’ zitten en de angst om niet mee te kunnen ontwikkelen met wat de toekomst vraagt binnen de organisatie.


En dit zijn de signalen die we horen van de millennials. Wat zonde! In deze groep zit juist vaak nog zóveel ontwikkelpotentieel en de wil om mee te bewegen.


Even voor je beeldvorming: millennials zijn dit jaar tussen de 26 en 41 jaar oud, nog een hele loopbaan in het vooruitzicht dus.


Laten we het eens bekijken vanuit de werkgevers kant,

ook daar zit een zorg


Bijna een kwart denkt dat een groot gedeelte niet voldoende potentie heeft om een andere functie binnen het bedrijf uit te oefenen of te ontwikkelen binnen hun huidige functie. Ze denken ook dat een groot gedeelte helemaal overbodig kan worden door technologische ontwikkelingen. Medewerkers kunnen de snelheid en mate van ontwikkelingen niet volgen.


Het is een signaal wat we niet kunnen negeren en wat ook werkgevers uiteindelijk in de weg gaat zitten.


Blik op de toekomst: op zoek naar de win-win


Natuurlijk kun je geen 20 jaar vooruit kijken en bepalen wat je organisatie straks van je medewerkers vraagt. Maar kijk eens naar de organisatie zelf, die ontwikkeling gaat ook in stapjes. Laat je medewerkers in deze kleine stapjes mee ontwikkelen en probeer de potentie van mensen steeds weer te laten matchen met dat wat de (nabije) toekomst vraagt. Dat vraagt om inzichten.


Durf te experimenteren, mensen een rol te geven waar ze misschien niet voor zijn aangenomen, maar waar ze wel plezier in hebben en bruisen van de inspiratie

Om dat te kunnen doen moet je misschien echt even een andere bril opzetten, want het vergt wel een andere blik, open en breed. Een paar tips:

  • Laat functies en structuren los

  • Schets het toekomstplaatje over maximaal 3 jaar

  • Ga open in gesprek met je medewerker over zijn of haar ambitie

  • Geef ‘experimenteer tijd’ – ga samen ervaren waar de potentie wél zit

Doe dit vooral ook niet alleen, maar laat meerdere mensen met verschillende ideeën meedenken, en betrek ook niet te vergeten je medewerkers zelf in dit proces.


Samen zorgen voor relevantie in de toekomst is een win-win voor allebei!

Comments


bottom of page